Diploma uitreikingen

Sinds 2006 maak ik voor A.O.G. School of Management foto’s van de diploma- en certificaat uitreikingen. Deze uitreikingen worden op verschillende locaties gehouden, bijvoorbeeld in de Senaatskamer van de RUG Groningen, de Martinikerk, het Prinsenhof en in de nabije toekomst in NOK (het Forum Groningen).Door de toestanden met het Covid-19 virus zijn deze uitreikingen de laatste maanden op een laag pitje komen te staan, maar nu kan het gelukkig weer door de versoepeling sinds 1 … Lees verder..Diploma uitreikingen

Posted on